Ekipa Kaskaderja gradi fleksibilne pregrade za preprečevanje erozij na Krvavcu

Na Krvavcu letošnje poletje izvajamo dela za sanacijo in zaustavitev erozijskih procesov v območju hudournikov, ki je bilo maja 2018 močno poškodovano. Kaskader pri projektu sodeluje kot izvajalec sistemov fleksibilnih pregrad, ki so v Sloveniji sicer redkost.

Dobra štiri leta mineva, odkar je intenzivno deževje močno poškodovalo širše območje postaje kabinske žičnice na Krvavec. Spomnimo: maja 2018 je tam naplavilo skoraj 17.000 m3 sedimentov, grušča, skalnih blokov, drevja in vejevja. Glede na večje količine labilnega materiala v strugah in bregovih hudournika, se lahko dogodki s podobno ali celo večjo magnitudo v prihodnosti še ponovijo.

Da bi jih preprečili in zmanjšali ogroženost območja kabinske žičnice Krvavec, lokalne cesta Cerklje na Gorenjskem – Štefanja vas ter ostalih dolvodnih objektov in infrastrukture, se je izdelala idejna zasnova za stabilizacijo območja in zmanjšanje količine proženja materiala na Krvavcu. Ta med drugim vključuje gradnjo zaplavnih pregrad v strugah hudournika, ki jo bo za podjetje Hidrotehnik izvajal Kaskader.

Nameščenih bo 16 fleksibilnih pregrad

Namesto klasičnih težnostnih pregrad ekipa Kaskaderja tokrat namešča fleksibilne (mrežne) pregrade dobavitelja Geobrugg, ki so v Sloveniji redko uporabljene za umirjanje hudourniških voda. Skupno bo nameščenih 16 pregrad višine med 3 in 6 m, prilagojenih sami lokaciji. Zasnovane so tako, da jih po zapolnitvi ne praznimo. Material, ki jih sčasoma zapolni, namreč zmanjša vzdolžni padec struge in podpre brežine, s katerih se zaradi prevelikega naklona sicer prožijo večje količine materiala. Dolgoročno se brežine tako stabilizirajo, dno struge pa je zavarovano pred erozijo.

Dostop in delo na izjemno zahtevnem terenu

Območje del je zelo težko dostopno, težavno in strmo. Zaradi omejitev pri gradnji dostopnih poti je predvidena dostava materiala do lokacij pregrad s helikopterjem ali gozdarsko žičnico. Ekipa Kaskaderja dela izvaja z alpinistično vrvno tehniko, pri logistiki pa si pomaga s specialnim strojem – pajkom – za delo na tako zahtevnih terenih.