projekti

img1

Sanacija brežine nad rezervoarjem v Serminu


View more
img1

Zaščita brežine na cesti Logatec - Žiri


View more
img1

Montaža zaščitne mreže čez avtocesto - 06.10.2019


View more
img1

Obnova daljnovoda na težko dostopnem terenu


View more
img1

Montaža varovalne mreže nad avtocesto - 15.9.2019


View more
img1

Zamenjava antenskega stolpa na AOC Kuk


View more
img1

Dodatna utrditev 20m jaška


View more
img1

Montaža podajno lovilnega sistema v Desklah


View more
img1

Sanacija klifa nad sprehajalno potjo Fiesa - Piran


View more
img1

Podor nad cesto Zagorje - Trbovlje


View more
img1

Zaščita ceste Želin - Spodnja Idrija, odsek Travnik


View more
img1

Zaščita brežine nad cesto Zali Log - Davča


View more
img1

Nadaljevanje z deli na skalnem podoru nad cesto Zagorje - Trbovlje


View more
img1

Izvedba miniranja na skalnem podoru nad cesto Zagorje - Trbovlje


View more
img1

Vzdrževalna dela na napetostnem omrežju


View more
img1

Miniranje skalnega podora Zagorje - Trbovlje


View more
img1

Montaža dodatnih podajno lovilnih ograj v Tolminskih koritih


View more
img1

Nadaljevanje z deli nad cesto Zagorje - Trbovlje


View more
img1

Sodelovanje pri čiščenju skalnega podora nad cesto Zagorje - Trbovlje


View more
img1

Montaža telekomunikacijskega stolpa v Idriji


View more
img1

Obnova NNO Porezen


View more
img1

Zaščita brežin nad železniško progo na odseku Zagorje - Sava


View more
img1

Obnova DV 110kV RTP Pivka - ENP Pivka


View more
img1

Sanacija porušenega krilnega zidu na mostu Škoflje - Vremski Britof


View more
img1

Odstranitev jeklene konstrukcije cestninske postaje Nanos


View more
img1

Zaščita prepadne stene v vasi Podpeč


View more
img1

Izgradnja 20 kV kablovoda čez golf igrišče v Bovcu


View more
img1

Zaščita brežin v Logarski dolini


View more
img1

ZipLine na Kongresnem trgu v Ljubljani


View more
img1

Sanacija skalne brežine Soteska - Bitnje


View more
img1

Montaža zaščitnih mrež na krožišču Preval pri Sveti Gori


View more
img1

Zaščita brežin na cesti Nova Gorica - Plave odsek Ušnik - Plave (Ušnik 2)


View more
img1

Zaščita brežin na cesti Nova Gorica - Plave odsek Ušnik - Plave (Ušnik 1)


View more
img1

Odstranjevanje naplavljenega materiala na HE Doblar I - jez Podselo


View more
img1

Montaža odra ne HE Doblar - jez Podselo


View more
img1

Vurberg - onesposobitev letalske bombe


View more
img1

Sanacija temeljev na daljnovodu 110kV Gorica - Ajdovščina


View more
img1

Nakup nove specialne opreme


View more
img1

Zaščita državne ceste pred padajočim kamenjem v Zali


View more
img1

Zaščita skalnega podora z sidrnimi mrežami Spider


View more
img1

Montaža konstrukcije pod mostom pri trdnjavi Kluže


View more
img1

Sanacija KKŽ Kanin


View more
img1

Sanacija brežin v Srbiji na državni cesti Mali zvornik - Gračanica


View more
img1

Čiščenje plazu ter vgradnja kanalet za odvodnjavanje nad sprehajalno potjo v Idriji


View more
img1

Sanacija skalnega podora v Trbovljah


View more
img1

Montaža Geobrugg podajno lovilnih sistemov v Zali


View more