Sanacija skalne brežine Soteska - Bitnje

Izvedli smo sanacijo skalne brežine Soteska - Bitnje, kjer se je postavilo 300 m Geobrugg podajno lovilnih ograj različnih energijskih razredov.