Obnova DV 110kV RTP Pivka - ENP Pivka

Skupaj z vodilnim partnerjem Elektro novi sistemi d.o.o. ter partnerjem C&G d.o.o. Ljubljana smo za Elektro Primorsko d.d. izvajali gradbena dela za obnovo daljnovoda DV 110 kV RTP Pivka - ENP Pivka pri Ĩemer se je zgradilo 10 stojnih mest. Pri sami gradnji oz. izkopu gradbenih jam za nove temelje daljnovodnih stebrov smo naleteli na izredno trd teren V-VI ktg. tako, da smo si pri izkopu morali pomagati tudi z miniranjem.