Montaža odra ne HE Doblar - jez Podselo

Za SENG smo opravljali montažna dela odra na HE Doblar - jez Podselo.