Sanacija temeljev na daljnovodu 110kV Gorica - Ajdovščina

Na daljnovodu 110 kV Gorica - Ajdovščina so se izvajala sanacijska dela na temeljih daljnovodnih stebrov. Opravila se je statična ojačitev temeljev posameznih stojnih mest pri čemer smo to izvedli z 4 mikropiloti ter globino sidranja do 8m.