Zaščita skalnega podora z sidrnimi mrežami Spider

V Vuhredu je potekala sanacija skalnega podora z težkimi sidrnimi mrežami Spider, katera služijo za zaščito brežine. Nosilnost omenjene mreže je min 22 ton na m2. Dela so ves čas potekala na strmem pobočju in pod obratujočim 110 kV daljnovodom. Za potrebe transporta smo postavili tudi žičnico, ki nam je omogočala transport materiala.