Izgradnja 20 kV kablovoda čez golf igrišče v Bovcu

Pri izgradnji 20 kV kablovoda čez golf igrišče pri Bovcu smo morali prečkati hudourniško grapo. Za zaščito kablovoda v strugi smo tako morali izvesti kamnito muldo.