Nadaljevanje z deli nad cesto Zagorje - Trbovlje

Nad državno cesto Zagorje - Trbovlje ob reki Savi izvajamo odstranjevanje labilnih blokov brežine. Delo je zelo zahtevno in nevarno zaradi vertikalne strmine, ter nestabilnosti posameznih delov pobočja.