Vzdrževalna dela na napetostnem omrežju

Za Elektro Primorsko na območju distribucijske enote Tolmin opravljamo vzdrževalna dela na napetostnem omrežju.