Nadaljevanje z deli na skalnem podoru nad cesto Zagorje - Trbovlje

Nadaljujemo z deli pri sanaciji skalnega podora nad državno cesto Zagorje - Trbovlje. V levem delu smo položili specialno mrežo, ki je sidrana z 10 m GEWI sidri fi 40 mm v rastru 3x3 m. Višina brežine je 80 m. Delo je zelo nevarno zaradi krušljivosti terena oz. podora, zato je posledično tudi samo vrtanje tehnično izredno zahtevno, ker je skala razpokana in zato pride večkrat do zastoja - nam prijema drogovje vrtalne garniture.  Vrtanje izvajamo s specialno namensko vrtalno garnituro z reduktorjem in z dvema vrtalnima garniturama, ki sta prirejeni za vrtanje na težko dostopnem terenu.