Zaščita ceste Želin - Spodnja Idrija, odsek Travnik

Končujemo intervencijska dela za zaščito ceste Želin - Spodnja Idrija in sicer na odseku Travnik. Na tem območju je v zimsko - spomladanskem času padlo na cesto več skal, zato smo jo zaščitili z podajno lovilnimi sistemi.