Zaščita brežine nad cesto Zali Log - Davča

Nad cesto Zali Log - Davča končujemo z deli za zaščito brežin. Na omenjenem se je zaradi območja žarišč kamenja oz. labilnih blokov izvedla zaščita brežine s sidrano mrežo, ter postavitvijo 4 podajno lovilnih sistemov energijskega razreda od 500 do 1.000kJ. Pred samo montažo pa smo morali izvesti tudi miniranje skalnega odloma.