Sanacija klifa nad sprehajalno potjo Fiesa - Piran

Kot podizvajalec opravljamo dela pri sanaciji brežine in poti Fiesa - Piran. Sanacija je tehnično zahtevna, saj delo poteka na težko dostopnem in strmem terenu a kljub temu že počasi zaključujemo.