Dodatna utrditev 20m jaška

V Idriji "pri Zagodu" izvajamo dodatno utrditev 20m jaška. Zaradi velikih bočnih pritiskov je obstoječi jašek za odvodnjavanje počil, zato izvajamo sanacijo tako, da v obstoječi jašek spustimo fabriciran armirano betonski nov manjši jašek, ter vgradimo še armaturo in beton.