Sanacija brežine nad rezervoarjem v Serminu

Izvajamo sancijo brežine nad rezervoarjem na lokaciji Terminal Instalacija Sermin. V brežino bomo najprej izvrtali vrtine, vstavili sidra, položili geotekstil, ter jo zaščitili s sistemom za aktivno stabilizacijo brežine (Tecco mreža).