Tehnično zahteven posek v Cerknem

    

V Cerknem izvajamo tehnično zelo zahteven posek brežine za podjetjem ETA Cerkno d.o.o. Ekipa sekačev na kontroliran način s pomočjo triforjev in kamiona z dvigalom izvaja poseke na strmi brežini.