Sanacija zalednih brežin na državni cesti Dolenja Trebuša - Želin

Na državni cesti Dolenja - Trebuša izvajamo dela na zaščiti brežin. Projekt se bo izvajal v treh odsekih in sicer v prvem odseku je predvidena namestitev ene lovilne ograje za varovanje manjšega erozijskega žarišča s težkim heksagonalnim pocinkanim pletivom,
na odsekih 2 in 3 pa se bo namestilo podajno lovilne ograje proizvajalca Geobrugg v skupni dolžini 1.066 m energijskih razredov 100 do 2.000 kJ. Do sedaj smo montirali cca. 400 m podajno lovilnih ograj, ter položili preko 300 m2 globoko sidrane mreže.