Intervencijski posek dreves na odseku Dolenja Trebuša - Želin

Zaradi vetroloma smo izvedli tehnično zahteven posek in čiščenje izruvanih dreves na območju že obstoječih podajno lovilnih sistemov nad državno cesto Dolenja Trebuša - Želin. Zaradi nedostopnosti, višine in teže smo si pomagali s pomočjo zmogljivega avtodvigala za dvig težkih bremen.