Sanacija vkopne brežine na državni cesti Zagorje -Trbovlje

Na državni cesti Zagorje -Trbovlje izvajamo sanacijo vkopne brežine. Na omenjenem projektu se je v začetni fazi posekalo ter očistilo oz. odvozilo kamiti material na deponijo, kasneje pa se bo za zaščito brežine namestilo mrežo iz visokonateznega jeklenega pletiva, ter lovilno mrežo v grapi.