Brv Solkan - časovnica montaže brvi

Dela na Solkanski brvi gredo proti koncu.

Nekaj tehničnih karakteristik brvi:

  •  dolžina mostu = 120 m
  •  višina mostu nad reko Sočo = 22 m
  •  višina podpor (pilonov) na obeh bregovih = 14 m  
  •  skupna teža mostne konstrukcije = cca 100 ton
  •  glavni (nosilni) vrvi mostu = 2 x fi 72mm , trgalne obremenitve 10420 kN ali 1042 ton


Objavljamo slikovno časovnico montaže brvi.

V koncu meseca avgust 2020 sta bila postavljena pilona na levem in desnem bregu reke Soče. 

Sledila je montaža začasne tovorne žičnice za potrebe montaže mostu. Nosilnost žičnice je bila 3000 kg pri petkratnemu varnostnemu faktorju.

Podpora žičnice na levem bregu višine 20m.

Strojnica žičnice in vitli za vleko glavnih vrvi.

Ob dobavi vrvi je v začetku oktobra 2020 stekla montaža nosilnih vrvi mostu.

Vpenjanje nosilne vrvi v pilon.

Montaža vertikalnih vešalk, katere nosijo prekladno (podno) konstrukcijo mostu.

Pogled na zmontirane pilone, nosilne vrvi in vertikalne vešalke.

Dela so se nadaljevala z montažo prekladne (podne) konstrukcije mostu.

Soča je bila premoščena v sredini meseca oktobra 2020 in dela so se nadaljevala z montažo paraboličnih zavetrovalk, ter ravnih zavetrovalk (vrvi za stabilizacijo mostu).

Ob koncu meseca oktober 2020 se je pokazala končna podoba brvi.

Sledila je montaža podnic (pohodne površine) in ograje.

Zaključna dela s hidravličnim prenapenjanje paraboličnih zavetrovalk (stabilizacijskih vrvi) na silo 490 kN ali 49 ton.