Sodelovali smo pri gradnji enega najdaljših mostov v Zgornjem Posočju

Letos poleti je Kaskader zaključil zadnja urejevalna dela na novem, 60-metrskem visečem mostu Jablanca pri Bovcu, ki je eden daljših v Zgornjem Posočju. Most je pomemben tako za domačine kot obiskovalce, saj bo nadomestil staro, dotrajano in poškodovano brv, ki so jo že pred časom zaprli. 

Krožna pot Bovec, Vodenca, Jablanca, Bovec je najbolj priljubljena sprehajalna in kolesarska pot v bovški kotlini. Speljana je krožno po zahodnem delu kotline, na odseku čez Sočo do zaselka Jablanca pa jo od letošnjega poletja povezuje novi, 60-metrski most. 

Dotrajano in na posameznih odsekih močno poškodovano staro brv čez Sočo so zaradi zagotavljanja varnosti že pred časom zaprli. Gradnjo nadomestnega mostu je izvajala na javnem razpisu izbrana družba RAFAEL d.o.o. iz Sevnice, pri najbolj zahtevnih delih – napenjanju jeklenih vrvi in drugih zaključnih montažnih delih – pa je sodelovalo tudi podjetje Kaskader kot podizvajalec. 

Dela so se začela v mesecu maju z odstranjevanjem obstoječe viseče brvi. Novi most je le delno zgrajen na temeljih starega, saj smo se morali prilagoditi nestabilnemu terenu. V osnovi je grajen v že znanem trentarskem stilu. Pohodna površina je iz hrastovega lesa, temeljenje je klasično in ostaja na desnem bregu na mestu stare brvi, na levem bregu pa je vpetje izvedeno nekoliko gorvodno. Vertikalne stranice temelja so izvedene kot zaščita brežine proti hudourniškim vodam

Jeklene vrvi so premera 30 mm, razpon brvi pa je 60 metrov. Most je tako eden daljših v Zgornjem Posočju, saj ga po dolžini prekašata le viseča mostova na Srpenici in Trnovem ob Soči. Zaradi višinske razlike so se zgradile tudi dostopne stopnice. 

Zaključna dela na novem mostu smo izvajali v mesecu avgustu 2021, od 24. novembra dalje pa je most tudi uradno odprt za obiskovalce.