Zaščitili smo brežine na Ušniku in pri trdnjavi Kluže

Ekipa Kaskaderja je pozimi in spomladi sodelovala pri zaščiti brežin ob cesti Tolmin – Nova Gorica na odseku Ušnik ter ob regionalni cesti Predel – Bovec na odseku pri trdnjavi Kluže. Izjemno zahtevni delovišči sta zahtevali uporabo alpinistične vrvne tehnike, helikopterja in prenosne tovorne žičnice.

K delom na visokem in močno strmem terenu je ekipa Kaskaderja pristopila z alpinistično vrvno tehniko. Pri montaži podajno lovilnih ograj za zaščito brežin pred padajočim kamenjem pa smo si pomagali s helikopterjem in prenosno tovorno žičnico.

V sodelovanju s partnerji smo vgradili skupno dobrih 450 m podajno lovilnih ograj na Ušniku in še 450 m v prepadu nad Klužami.