projekti

img1

Obnovili smo viseči most čez Idrijco »pri ta debeli skali«


View more
img1

V Idriji s pomočjo helikopterja obnavljamo daljnovod


View more
img1

Pajek: vsestranski in nepogrešljiv član našega voznega parka


View more
img1

Šestsedežnica na Veliki planini bo kmalu popeljala prve potnike


View more
img1

Zaščita brežin v idrijski Zali se bliža koncu


View more
img1

Vodne pregrade na Krvavcu preprečile najhujše


View more
img1

Najdaljša jeklena brv v Sloveniji je odprta


View more
img1

Na Krvavcu gradimo fleksibilne vodne pregrade za preprečevanje erozij


View more
img1

Zaščitili smo brežine na Ušniku in pri trdnjavi Kluže


View more
img1

Viseči most pri Zagodu spet odprt


View more
img1

Obnavljamo viseči most čez Idrijco pri Zagodu


View more
img1

Sodelovali smo pri gradnji enega najdaljših mostov v Zgornjem Posočju


View more
img1

Zgradili smo novo visečo brv do jezera Jasna v Kranjski Gori


View more
img1

Brv Solkan - časovnica montaže brvi


View more
img1

Montaža 2. glavne vrvi za brv čez reko Sočo


View more
img1

Montaža glavne vrvi za brv čez reko Sočo


View more
img1

Posek dreves na odseku Ušnik - Plave


View more
img1

Montaža nosilne žičnice


View more
img1

Montaža drugega pilona na desnem bregu reke Soče


View more
img1

Brv čez reko Sočo v Solkanu


View more
img1

Helikopterski prevoz opreme na delovišču Dolenja Trebuša - Želin


View more
img1

Slike z delovišča Dolenja Trebuša - Želin


View more
img1

Sanacija vkopne brežine na državni cesti Zagorje -Trbovlje


View more
img1

Obnova NNO linije Dolgi Laz


View more
img1

Nadaljujemo z deli za zaščito brežin na cesti Dolenja Trebuša - Želin


View more
img1

Sanacija zalednih brežin na državni cesti Dolenja Trebuša - Želin


View more
img1

Sanacija zemeljskega plazu v Piranu


View more
img1

Intervencijski posek dreves na odseku Dolenja Trebuša - Želin


View more
img1

Tehnično zahteven posek v Cerknem


View more
img1

Zaščita brežin nad cesto Log pod Mangartom - Predel


View more
img1

Sanacija brežine nad rezervoarjem v Serminu


View more
img1

Zaščita brežine na cesti Logatec - Žiri


View more
img1

Montaža zaščitne mreže čez avtocesto - 06.10.2019


View more
img1

Obnova daljnovoda na težko dostopnem terenu


View more
img1

Montaža varovalne mreže nad avtocesto - 15.9.2019


View more
img1

Zamenjava antenskega stolpa na AOC Kuk


View more
img1

Dodatna utrditev 20m jaška


View more
img1

Montaža podajno lovilnega sistema v Desklah


View more
img1

Sanacija klifa nad sprehajalno potjo Fiesa - Piran


View more
img1

Podor nad cesto Zagorje - Trbovlje


View more
img1

Zaščita ceste Želin - Spodnja Idrija, odsek Travnik


View more
img1

Zaščita brežine nad cesto Zali Log - Davča


View more
img1

Nadaljevanje z deli na skalnem podoru nad cesto Zagorje - Trbovlje


View more
img1

Izvedba miniranja na skalnem podoru nad cesto Zagorje - Trbovlje


View more
img1

Vzdrževalna dela na napetostnem omrežju


View more
img1

Miniranje skalnega podora Zagorje - Trbovlje


View more
img1

Montaža dodatnih podajno lovilnih ograj v Tolminskih koritih


View more
img1

Nadaljevanje z deli nad cesto Zagorje - Trbovlje


View more
img1

Sodelovanje pri čiščenju skalnega podora nad cesto Zagorje - Trbovlje


View more
img1

Montaža telekomunikacijskega stolpa v Idriji


View more
img1

Obnova NNO Porezen


View more
img1

Zaščita brežin nad železniško progo na odseku Zagorje - Sava


View more
img1

Obnova DV 110kV RTP Pivka - ENP Pivka


View more
img1

Sanacija porušenega krilnega zidu na mostu Škoflje - Vremski Britof


View more
img1

Odstranitev jeklene konstrukcije cestninske postaje Nanos


View more
img1

Zaščita prepadne stene v vasi Podpeč


View more
img1

Izgradnja 20 kV kablovoda čez golf igrišče v Bovcu


View more
img1

Zaščita brežin v Logarski dolini


View more
img1

ZipLine na Kongresnem trgu v Ljubljani


View more
img1

Sanacija skalne brežine Soteska - Bitnje


View more
img1

Montaža zaščitnih mrež na krožišču Preval pri Sveti Gori


View more
img1

Zaščita brežin na cesti Nova Gorica - Plave odsek Ušnik - Plave (Ušnik 2)


View more
img1

Zaščita brežin na cesti Nova Gorica - Plave odsek Ušnik - Plave (Ušnik 1)


View more
img1

Odstranjevanje naplavljenega materiala na HE Doblar I - jez Podselo


View more
img1

Montaža odra ne HE Doblar - jez Podselo


View more
img1

Vurberg - onesposobitev letalske bombe


View more
img1

Sanacija temeljev na daljnovodu 110kV Gorica - Ajdovščina


View more
img1

Nakup nove specialne opreme


View more
img1

Zaščita državne ceste pred padajočim kamenjem v Zali


View more
img1

Zaščita skalnega podora z sidrnimi mrežami Spider


View more
img1

Montaža konstrukcije pod mostom pri trdnjavi Kluže


View more
img1

Sanacija KKŽ Kanin


View more
img1

Sanacija brežin v Srbiji na državni cesti Mali zvornik - Gračanica


View more
img1

Čiščenje plazu ter vgradnja kanalet za odvodnjavanje nad sprehajalno potjo v Idriji


View more
img1

Sanacija skalnega podora v Trbovljah


View more
img1

Montaža Geobrugg podajno lovilnih sistemov v Zali


View more