Manjša terenska dela

Za posameznike izvajamo tista terenska dela, ki jih lahko s svojim znanjem, izkušnjami in specialno mehanizacijo opravimo hitreje in varneje. To so denimo: 

  • Zaščita brežine ob stanovanjskem objektu
  • Izkop in odvoz materiala
  • Sečnja na višini v urbanem okolju
  • Premik enostavnega objekta na druge lokacije
  • Rušitev enostavnega objekta 
  • Transport na zahtevnih in nedostopnih terenih
  • Intervencije ob naravnih in drugih nesrečah