Sanacija porušenega krilnega zidu na mostu Škoflje - Vremski Britof

Na mostu Škoflje (v bližini Škocjanskih jam) smo izvajali sanacijska dela mostu zaradi porušitve krilnega zidu pred mostom. Sanacija se je izvajala s pomočjo vrtanja ter injektiranja s cementno maso zaradi same stabilizacije zidu ter stabilnosti terena pri čemer so se dela izvedla na obeh straneh mostu. V okviru sanacije se je izvedlo tudi fugiranje med kamnitimi bloki ter injekcijska dela.