Zaščita brežin na cesti Nova Gorica - Plave odsek Ušnik - Plave (Ušnik 1)

Na cesti Nova Gorica - Tolmin, odsek Ušnik - Plave (Ušnik 1) smo izvedli dela na zaščiti brežin.
Položili smo 10.000 m2 visečih mrež za zaščito brežin ter montirali 400 m Geobrugg podajno - lovilnih ograj energijskega razreda 500 ali 1.000 kJ. Zanimivost pri tem projektu je bila, da sta dva sistema samostoječa oz. da so nosilni stebri ograje postavljeni vertikalno torej brez zalednih sider. Izvedena so bila tudi sanacijska dela kamnitega mostu, ki je na zgornji bivši stari cesti katera pa ni več v uporabi.