Montaža zaščitnih mrež na krožišču Preval pri Sveti Gori

Za podjetje Kolektor CPG, d.o.o. smo na krožišču Preval pri Sveti Gori polagali zaščitne mreže za zaščito brežin. Vgradili smo specialno visokonatezno Tecco ter heksagonalno mrežo.