Zaščita državne ceste pred padajočim kamenjem v Zali

V Zali na odseku med semaforjem smo pričeli s sanacijo terena nad cesto kjer smo odstranili labilen material in položili sidrano zaščitno mrežo pritrjeno s sidri.