Montaža dodatnih podajno lovilnih ograj v Tolminskih koritih

V Tolminskih koritih nad območjem Medvedove glave se montirajo dodatne podajno lovilne ograje, ki bodo zaščitile turistično pešpot pred padajočim kamenjem. Dela se izvajajo v kanjonu Zadlaza v prepadnem terenu. Ves material na delovišče se je transportiral s pomočjo prenosne tovorne žičnice.