Obnova NNO linije Dolgi Laz

Za Elektro Primorsko d.d. obnavljamo NNO linijo na težko dostopnem terenu. Stare A drogove smo zamenjali z armirano betonskimi. Zaradi teže betonskih drogov (teža betonskega droga  je 1.200kg) smo si pomagali s specialno gradbeno mehanizacijo - pajkom. Do posameznih hiš pa smo izkopali še kanal za zemeljski kabel.

NNO linija se konča pri hiši - vikendu do katere pelje samo ozka poljska pot. Betonski drog smo po poti transportirali s pomočjo mini traktorja in nato drog dvignili s pomočjo škripcev v pripravljen temelj.