Posek dreves na odseku Ušnik - Plave

Pričeli smo z pripravljalnimi deli na objektu Sanacija zalednih brežin Ušnik - Plave. Izvajamo poseke, nato pa bodo sledila vrtalna dela za podajno lovilne ograje energijskega razreda 1000 in 2000kJ.