Zaščita brežin v idrijski Zali se bliža koncu

Izvedba zaščitnih ukrepov pred padajočim kamenjem in skalnimi podori v idrijski Zali je v zaključni fazi. Gre za enega najobsežnejših tovrstnih projektov v Sloveniji, pri katerem so sodelovali usposobljeni sekači, višinski delavci, upravljavci avtodvigal in ekipe za helikopterski transport. 

Trasa državne ceste Spodnja Idrija – Godovič je od km 4.872 do km 7.959 zarezana v strmo pobočje med reko Zalo in pobočjem Zagodovega, Govekarjevega in Jeličnega vrha. Pobočje prekriva gozd s starimi nestabilnimi drevesi, ki ogrožajo cesto, še večjo nevarnost pa predstavljajo skalni bloki in previsne brežine. 

V preteklosti so bili v Zali že izvedeni zaščitni ukrepi na obcestnih brežinah, ki so bistveno zmanjšali dinamiko padajočega kamenja. Še vedno pa je kamenje padalo na treh pododsekih, ki smo jih letos zaščitili z mrežami in podajno lovilnimi ograjami. 

Zadnjih osem mesecev se je v Zali tako izvajala obsežna sečnja in odstranjevanje dreves, vrtanje vrtin, montaža podajno lovilnih ograj ter prekrivanje brežin in nevarnih skalnih blokov z mrežo. 

S pomočjo alpinistične vrtalne garniture smo izvrtali okoli 5 km vrtin. Z ekipo izurjenih višinskih delavcev smo s podizvajalcem postavili 28 podajno lovilnih ograj v skupni dolžini 2.253 m in visoko natezne mreže površine več kot 6.500 m2. Kjer zaradi strmine in otežene logistike niso prišla v poštev avtodvigala, sta nam pri montaži sistemov na pomoč priskočila avstrijski Heli Austria in slovenski Flycom Aviation. 

Dela so trenutno v zadnji fazi in bodo zaključena do konca septembra, ko se izteče rok za izvedbo.


Naročnik projekta: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Izvajalec: Vodilni partner Kolektor CPG d.o.o., partner Kaskader d.o.o.

Podizvajalec: Bakti Miha Doles s.p.


Objavljeno: 01.09.2023