Montažna dela

Veliko montažnih del je posledica izvajanja gradbenih del, oziroma se gradbena in montažna dela izvajajo skupaj. Tak primer je izgradnja in montaža daljnovodov, cevovodov, žičnic,... Specializirani smo za izvajanje del na višinah ter prestavitvi ali postavitvi raznih konstrukcij kamor klasična dvigala nimajo dostopa.


Izgradnja mostu čez reko Sočo

Montaža mostu v Idriji


Montaža konstrukcije pod mostom pri trdnjavi Kluže

Montaža odra na HE Doblar

Helikopterska montaža baterij na smučišču Cerkno